Mooimakers

Sinds 2023 hebben wij ons als vereniging geregistreerd via mooimakers.be. Dat wil onder andere zeggen dat we extra aandacht zullen schenken aan het voorkomen van zwerfvuil. We gaan hiervoor 1 keer per maand de omgeving rond onze Chirolokalen mee helpen opruimen.